Verkocht

Reparatie

5e prijs Groene Hart Kunstprijs 2015:

Ons Groene Hart is geheel door mensenhanden geworden tot wat het nu is. Dit landschap is door de eeuwen heen telkens veranderd; naar onze hand gezet. We noemen het graag natuur, maar het is eigenlijk vooral ‘nuttig’ groen: wegen en water voor vervoer, dijken om het land droog te houden, weilanden om de koeien te laten grazen. En… bomen ter versteviging (en versiering), in rechte rijen langs polderwegen en dijken. Als daar na jaren een boom – door storm of ander (natuur)geweld – tussenuit valt, dan herstellen we dat weer snel met jonge aanplant. Gerepareerd!

Uit het juryrapport van de vakjury:
‘De gedachte achter de voorstelling en de pointillistische uitvoering worden gewaardeerd. De inzender was reeds bij een eerdere jaargang van de Groene Hart Kunstprijs in de top-vijf uitverkoren en hij geeft hiermee blijk van een constante kwaliteit op een hoog niveau.’

Afmeting

Jaar

Materiaal

Lijstwerk

Serie

Limited editions

Optie nemen op Reparatie